Проектни Резултати - ПП9

Работен Пакет - 5, Отчети по техническата дейностРп-5 обхваща Изготвяне на стратегия и политика по Българо-Румънския транс-граничен регион, което се описва от следните дейност, както следва:

  • Изработване и развиване на визии и сценарии за развитието на транс-граничния регион;
  • Установяване на приоритети и цели, програми за развитие и др.;
  • Установяване на партньорство, както и провеждане на работни обучителни семинари.

    Важна обща бележка за РП4 и РП 5: С цел създаване на необходимата координационна инфраструктура , на поддръжката на общия референтен слой земно покритие/земеползване, за съгласувано управление на риска и територията, както и за стратегически превантивни аналии и симулационни модели, е нужно установяването на „Териториална обсерватория“.

 

НАГОРЕ