Проектни Резултати - ПП9

Работен Пакет - 1, Отчети по техническата дейностРп-1 обхваща дейности по „Управление и комуникации“, които попадат в три под-категории, както следва:

 1. Управление и координация
  • изработване на ръководен работен план, по отговорностите на всеки партньор и съответния план-график за дейностите;
  • управление на вътрешните комуникации по проекта, както и тези между експертните екипи;
  • организиране на работни срещи между партньорите, с цел координация и на такива на високо организационно ниво.
 2. Комуникация, разпространение и представяне
  • установяване на работните планове за главните дейности от страна на всеки партньор, както и съответните му специфични изисквания за извършваните от него дейности;
  • разпространение на резултатите по проекта, което включва изработване на уеб-сайта на проекта:  SPATIAL-CBC.EU - на Български, Румънски и Английски език, лого на проекта, публикации - брошури и други рекламни материали.
 3. Изработване на регионален маркетингов план, свързан с представянето на проекта, рекламната стратегия и др.


По-долу са представени за общ достъп всички документи свързани с РП-1 от страна на АУРЕ (РР9), определени като Общи базови технически отчети свързани с ПРЕДВАРИТЕЛНАТА БГ-СТРАТЕГИЯ:

A: На национално ниво

Дата Вид Номер Заглавие
Юли, 2012 г. 1.1 NRDS of the Republic of Bulgaria 2005-2015
Юли, 2012 г. 1.2 NRDS of the Republic of Bulgaria 2005-2015
Юли, 2012 г. 2 Project for the new NRDS 2012–2022
Юли, 2012 г. 3 Short social-economic profile-Northwestern
Юли, 2012 г. 5 Short social-economic profile-North Central
Юли, 2012 г. 6 Check List of the valid strategically documents
Юли, 2012 г. 8 Short social-economic profile-Northeastern

B: Статистически и други данни за всяка община в България, попадаща в територия по Проекта

Дата Вид Номер Заглавие
NUTS BG311-VIDIN
Юли, 2012 г. 11 Vidin – Regional Strategy for development
Юли, 2012 г. 14 РИС МИЗИЯ-ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИE
Юли, 2012 г. 18 Communal Development Plan Belogradchik
Юли, 2012 г. 19 Communal Development Plan Boynitsa
Юли, 2012 г. 20 Communal Development Plan Bregovo
Юли, 2012 г. 21 Communal Development Plan Vidin
Юли, 2012 г. 22 Communal Development Plan Gramada
Юли, 2012 г. 23 Communal Development Plan Dimovo
Юли, 2012 г. 24 Communal Development Plan Kula
Юли, 2012 г. 25 Communal Development Plan Macresh
Юли, 2012 г. 26 Communal Development Plan Novo Selo
Юли, 2012 г. 27 Communal Development Plan Ruzentsi
Юли, 2012 г. 28 Communal Development Plan Chuprene

 

 Пълен списък с представените Технически документи по Работен пакет - 1 (РП1), можете да намерите на официалния сайт на Проекта, за ПП9 - АУРЕ : SPATIAL-CBC.EU - Technical Reports, WP1

 

НАГОРЕ