Партньори

1. Министерство на регионалното развитие и публичната администрация (Румъния)
Ръководител проект: Cristina Dediu
E-mail:cristina.dediu@mdrap.ro
Телефон: (0040) 37 211 1409
Адрес: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucharest – Romania
Уебсайт: www.mdrap.ro
2. Министерство на регионалното развитие (България)
  Ръководител проект: Стефан Стайков
E-mail: sstaykov@mrrb.government.bg
Телефон: (00359) 2940530
Адрес: 1202 София, България, Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19
Уебсайт: www.mrrb.government.bg
3. Румънска асоциация на електронната и софтуерна индустрия, филиал Олтения (Румъния)
Ръководител проект: Gabriel Catalin Vladut
E-mail: office@ipacv.ro
Телефон: (0040) 251 418 882
Адрес: 12 Stefan cel Mare Street, 200130, Craiova, Dolj County, Romania
Уебсайт: www.aries-oltenia.ro
4. Център за консултации и мениджмънт на проекти – Европроект (Румъния)
Ръководител проект: Jianu Florin Nicolae
E-mail: office@europroject.org.ro
Телефон: (0040) 249 410 994
Адрес: Str. M. Eminescu, nr 35, Slatina, Judetul Olt, Romania
Уебсайт: www.europroject.org.ro
5. Национална администрация на мелиорациите (Румъния)
Ръководител проект: Ciprian Mircea Blejan
E-mail: centrala@anif.ro
Телефон: (0040) 21 332 67 97 / (0040) 21 332 28 16
Адрес: Sos. Oltenitei Nr. 35-37 , Sector 4 , Bucharest – Romania
Уебсайт: www.anif.ro
6. Областна администрация – Плевен (България)
     Ръководител проект: Илиян Йончев
E-mail: pleven_oblast@mail.bg
Телефон: (00359) 64 801 071
Адрес: 5800 Плевен, България, пл."Възраждане" №1, ет.4
Уебсайт: www.pleven-oblast.bg
7. Агенция за развитие на човешките ресурси (България)
Ръководител проект: Калин Минев
E-mail: hrda@smebg.net
Телефон: (00359) 82 834108
Адрес: 7000 Русе, България, ул. Кресна 14
Уебсайт: hrda.smebg.net
8. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе (България)
Ръководител проект: Катя Горанова
E-mail: bsc@smebg.net
Телефон: (00359) 82 821472
Адрес: 7000 Русе, България, ул. Кресна 14
Уебсайт: bsc.smebg.net
9. Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (България)
Ръководител проект: Aсен Дюлгеров
E-mail: asde@online.bg
Телефон: (00359) 2 470 9075/ (00359) 2 470 9672
Адрес: 1164 София, България, ул. "Кокиче" 9
Уебсайт: www.asde-bg.org
10. Българска асоциация за алтернативен туризъм (България)
Ръководител проект: Любомир Попйорданов
E-mail: baat@spnet.net
Телефон: (00359) 2 980 76 85
Адрес: 1000 София, България, бул. "Ал. Стамболийски" 20 - В, партер (вход откъм улица "Лавеле")
Уебсайт: www.baatbg.org
11. Община Велико Търново (България)
Ръководител проект: Зорница Кънчева - Миладинова
E-mail: zorimiladinova@mail.bg
Телефон:(00359) 62  619 357/ (00359) 62 619 503
Адрес: 5000 Велико Търново, България, площад "Майка България" 2
Уебсайт: veliko-tarnovo.net
12. Асоциация на Дунавските общини (България)
Ръководител проект: Мария Кондрова
E-mail: office@adodunav.org
Телефон: (00359) 658 32940
Адрес: 5930 Белене, България, пл. България 23, ет 7, офиси 703, 704, 705
Уебсайт: www.adodunav.org

НАГОРЕ